I. За онлайн магазина Hydrospa

Онлайн магазинът www.hydrospa.bg е собственост на "Тенго" ЕООД със седалище гр. Пловдив, Околовръстен път - Юг, Индустриален парк Марково, склад 4.49, п.к. 4008, ЕИК 200235662, наричан по-долу „Компанията“ или „Продавачът“.

Можете да се свържете с нас по следните начини:
По поща:
• на адреса за кореспонденция - гр. Пловдив, Околовръстен път - Юг, Индустриален парк Марково, склад 4.49, п.к. 4008 Чрез имейл:
• на имейл адрес sales@hydrospa.bg - за въпроси относно процедурата за подаване на поръчки, начини на плащане, начини на доставка, заявки за връщане на продукти, информация за всички аспекти, свързани със защитата на личните данни и др.;
• на имейл адрес info@hydrospa.bg - за започване на сътрудничество и партньорство.

По телефона:
• на телефонен номер 0878 999 465‬ за някой от горните аспекти.
Компанията публикува на сайта пълните и правилни идентификационни данни, с които всеки купувач може да се свърже.
Използвайки формата за контакт, достъпна на сайта, клиентът позволява на Продавача да се свърже с него на имейл адреса, предоставен доброволно в раздела „Имейл“ на формуляра, относно зададените въпроси / коментари, вмъкнати в „Съобщение“ раздел или след случая, относно файла в специалното поле, наречено "Прикачен файл" - по избор. Обработването на лични данни от Дружеството ще има за цел изключително комуникацията относно искането, формулирано в писмена форма, позовавайки се съответно на опцията на купувача: помощ за клиенти / финансов отдел / техническа поддръжка.
Частичното или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му по никакъв начин не представлява ангажимент от страна на Компанията да се свърже с клиента. Продавачът си запазва правото да не отговаря на всички искания от какъвто и да е вид, получени по какъвто и да е начин на комуникация (електронни, телефонни, лични и др.).

II. Обща информация за онлайн магазина

Документът установява условията за използване на сайта от купувача, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между Компанията и него. Клаузите, формулирани в съответствие със законодателството за защита на потребителите в съдържанието на този документ, ще бъдат насочени изключително към купувачи, които имат това качество (физически лица), след като оторизираните юридически лица, компании, асоциации, фондации и други подобни субекти да прилагат правните условия относно отношенията между професионалисти.
Каним ви да прочетете този документ внимателно, за да предотвратите всякакви нежелани / неприятни последици, които могат да бъдат оценени от купувача като отрицателно въздействие върху неговите данни и / или информация, предоставена на продавача.
Използването, включително, но без да се ограничава до достъп, посещение и разглеждане на сайта и имплицитно на който и да е продукт, предполага спазването от страна на купувача на клаузите на този документ; купувачът се задължава да следи постоянно условията, документ, който може да бъде актуализиран, модифициран и завършен по всяко време, без предварително уведомление от Компанията. В случай на недоразумения се прилагат клаузите, валидни към момента на подаване на поръчката. Възможността да поръчате онлайн е достъпна само за лица с адрес за доставка в България.
Поставянето на поръчка в сайта не е обусловено от създаването на потребителски акаунт, купувачът може да избере да попълни формуляра „поръчка като гост“. Регистрацията като член представлява полза, предоставена на клиентите на Дружеството, за да видят направените им поръчки, адреси за доставка / фактуриране и за актуализиране на информацията относно Член (име и фамилия/име, имейл адрес, парола, и др.), списък с любими продукти, налични ваучери за отстъпки.

III. Интелектуална собственост

Съдържанието на Сайта, включително, но не само, статични и / или динамични графични изображения, текстово и / или мултимедийно съдържание, търговски марки, промишлени дизайни, търговски наименования, представени на Сайта, са изключителна собственост на Продавача, който притежава всички права получени пряко или косвено, включително чрез регистрация, договор за възлагане, лицензионен договор или оповестяване по какъвто и да е начин на обществеността на споменатите права и съдържание.
Купувачът няма право да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети страни, да променя и / или по друг начин да променя, използва, показва, да включва каквото и да е съдържание в друг контекст, различен от оригинала, предвиден от Компанията, включва всяко съдържание извън собствеността на сайта от продавача, премахването на знаците, защитени от авторските права на продавача върху съдържанието и участието в прехвърлянето, продажбата, разпространението на материали, направени чрез възпроизвеждане, промяна или показване на съдържанието, освен при получаване на изричното съгласие на компанията.
Купувачът може да копира, прехвърля и / или използва Съдържанието само за лични или нетърговски цели и само ако не противоречи на разпоредбите на този документ. Съдържанието предадено или придобито от купувача чрез достъп, посещение и / или гледане, представлява договорно задължение от страна на компанията и / или служителя или сътрудника на продавача, който е посредничил при прехвърлянето на съдържание, ако има такова, до съответната съдържание.
Всяко използване на Съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от документа или придружаващото го споразумение за употреба, ако има такова, е забранено.
За всякакви оплаквания относно евентуално нарушаване на авторски права можете да се свържете с нас по имейл на info@hydrospa.bg. Компанията зачита правата на интелектуална собственост на трети страни. Ако забележите, че сайтът съдържа информация, която нарушава правото им на интелектуална собственост, моля, изпратете ни известие на имейл адреса info@hydrospa.bg, или се свържете с нас на факс и телефонни номера, или на пощенския адрес, посочен в главата За онлайн магазина Hydrospa (I) на този договор.

IV. Регистрация на потребител

Сайтът www.hydrospa.bg може да бъде достъпен безплатно, а простата навигация в неговите страници не е обусловена от регистрацията като потребител (създаване на потребителски акаунт на Сайта). Въпреки това, за да се възползвате от определени услуги, предлагани от Сайта, като например закупуване на предлаганите от него продукти с допълнителни предимства в сравнение с тези, приложими за купувачите, които купуват като гост, периодично получавайки бюлетина www.hydrospa.bg, изпратен от продавача въз основа на съответната връзка с клиентската ситуация на вашите собствени поръчки, ще трябва да се регистрирате като потребител (създайте потребителски акаунт на Сайта).
Регистрацията като потребител предполага вашето предварително приемане на Общите условия за използване на www.hydrospa.bg и Политиката за обработка на данни. Тези разпоредби съставляват договорната основа на отношенията между потребителите и Компанията.
Ако използвате този сайт, вие носите отговорност за поддържането на поверителността на данните за достъп във вашия потребителски акаунт, създаден на сайта, и вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, извършвани от вашия потребителски акаунт.
Онлайн магазинът www.hydrospa.bg е адресиран изключително до хора, които законно са навършили 16 години, така че само хора, навършили тази възраст, могат да създадат акаунт в сайта. Ако сте на възраст под 14 години, можете да закупите продуктите от онлайн магазина www.hydrospa.bg само с помощта на родител или настойник, който ще има възможност да създаде потребителски акаунт. www.hydrospa.bg си запазва правото да закрива потребителски акаунти, ако счита, че отношението/поведението на купувача може да навреди на продавача под каквато и да е форма. Случаите, при които може да настъпи затваряне на потребителския акаунт, включват, но не се ограничават до: поставяне и анулиране на повече от две поръчки след потвърждаване на поръчката - независимо от начина на анулиране (писмено/по телефона), отказ от повече от две поръчки в система за плащане при доставка, използване на пристрастен език, нарушаване на правото на интелектуална собственост или всяка друга ситуация, при която достъпът и съществуването на сметката на клиента може да засегне по някакъв начин Компанията.

V. Лични данни

Информираме Ви, че в съответствие с Регламент № 679/2016 за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и Закон № 190/2018 относно мерките за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), информацията относно вашето лице, включително тези, събрани чрез бисквитки, ще бъде регистрирана в нашата база данни. Продавачът като оператор на лични данни обработва данните, предоставени от купувачите в съответствие с политиката за поверителност.

VI. Бюлетин

Въз основа на потребителския си профил www.hydrospa.bg, потребителят ще получава бюлетини. Предвид съответните отношения между продавача и купувача, последният очаква да получава поне един бюлетин от компанията, седмично, до момента, в който тя ще се отпише или чрез настройките на потребителския акаунт, или чрез достъп до връзката за отписване, достъпна в края на всеки бюлетин изпратени от компанията. Купувачът ще може да получава бюлетини от продавача, дори и да не създаде потребителски акаунт, като се абонира за бюлетина, като попълни полето, свързано със специалния раздел, наличен на сайта. Личната информация, събрана от www.hydrospa.bg, се използва за доставяне на съдържанието на персонализирания бюлетин (име, фамилия, имейл). Освен това се събира статистическа информация за: броя отваряния на бюлетин - броя кликвания за всяка връзка в бюлетина. Всеки член автоматично се добавя към списъка с потребители, които ще получават бюлетини, актуализирани в контекста на всяко оттегляне на съгласие / отписване. След като потребителят се отпише, той няма да получава никакъв бюлетин от www.hydrospa.bg, освен ако отново не избере абонамент.

VII. Процедура за покупка

За да закупите продуктите, предлагани за продажба на www.hydrospa.bg, е необходимо да преминете през следните стъпки:
- идентифициране и избор на продукти
- избор на желания начин на плащане, в съответствие с раздела „начини на плащане“ на сайта
- завършване на поръчката, чрез натискане на бутона „пълна поръчка“
- доставката на поръчаните и платени продукти ще бъде придружена, ако е необходимо, от гаранционния сертификат, от сертификата относно следпродажбеното обслужване, предоставено от производителя / вносителя / дистрибутора и / или други сертификати, ако е приложимо. Пускайки поръчка през сайта www.hydrospa.bg, вие разбирате, че продавачът може да се свърже с вас както по телефона, така и по имейл, за да установи проблеми, свързани с направената поръчка.
Анулиране на поръчка, потвърдена от продавача, може да възникне в следните ситуации: ако доставката се забави поне два пъти след искане на купувача, ако има повече от три промени в една и съща поръчка по отношение на закупените продукти, в случай че продуктът вече не е наличен на склад и продавачът не може да го получи от доставчика в рамките на 24 часа след потвърждаване на поръчката, отказ на поръчка в системата за плащане за доставка, както и при всяка друга подобна ситуация, която създава предразсъдъци към продавача или което води до невъзможност продавачът да спази договора.

VIII. Как да купя

VIII.1. Цена
Освен ако не е предвидено друго, цените на продуктите, изложени на www.hydrospa.bg, представляват крайните покупни цени и включват ДДС (данък върху добавената стойност от 20%, валиден в България). Крайните изкупни цени могат да бъдат цени, препоръчани от производители или доставчици, или могат да бъдат оценени според стандартните цени, приложими на нивото на предлаганата на пазара индустрия. Крайните покупни цени може да не представляват най-конкурентните цени за определен продуктов сегмент или за определен период.
Цените за даден продукт могат да варират в зависимост от моделите/версиите, налични на склад при доставчика.
Hydrospa си запазва правото да работи по всяко време, всякакви промени в цените и техническите данни, присъстващи на сайта www.hydrospa.bg, без предварително уведомление.
Посочените на сайта цени са валидни само за поръчки, направени изключително онлайн (дистанционно).

VIII.2. Начини за плащане
За да извършите плащането на поръчаните продукти, можете да избирате от следните начини на плащане: банков превод/платежно нареждане, онлайн с картата чрез процесора за сигурни плащания или наложен платеж.
Ако сте избрали начина на плащане с банков превод/платежно нареждане, следният екран ще ви благодари за направената поръчка и ще ви предостави съответната информация за поръчката и плащането. Вие също ще получите тази информация по имейл, под формата на проформа фактура (подробности в глава VIII.2.1).
Ако сте избрали като метод за онлайн плащане с карта чрез процесора за сигурни плащания, след потвърждаване на поръчката ще бъдете пренасочени към защитената страница на процесора, където ще завършите процеса на плащане, след което след валидиране на плащането - процесор, получавайте подробности за точната дата на доставка на продуктите от оператора на продавача.
Ако сте избрали да платите с наложен платеж, след като направите поръчката, ще получите по имейл съответната информация за вашата поръчка, под формата на проформа фактура, и ще платите продукта на лицето, което извършва доставката и той ще издаде разписка за осребрената сума.
Таксите за доставка се изчисляват автоматично според теглото и адреса на местоназначение на пакетите и ще бъдат изпратени на купувача за валидиране, преди да завърши поръчката.
За поръчки над 500 лв, до 20 кг, транспортът е безплатен, в зоната на покритие и зоната на обслужване без допълнителни километри. Списъкът на населените места без допълнителни километри може да бъде разгледан на уебсайта.
Срокът за доставка на поръчка може да варира в зависимост от периода, в който е направена. Така че интервалът за доставка може да варира от 2 (два) до 5 (пет) работни дни при нормални условия и за да се доставят поръчките в натоварени периоди (зимни празници, Великденски празници, 8 март, черен петък и др.) срокът на доставка може да бъде удължен, но не може да надвишава 30 календарни дни от момента на подаване на поръчката.
За продукти с наличност „доставчик на склад“ Hydrospa може да поиска авансово плащане в размер до 50% от общата стойност на поръчаните продукти.

VIII.2.1. Как да купувам и плащам за продукти на сайта www.hydrospa.bg чрез банков превод/платежно нареждане?
Можете да закупите продукти чрез www.hydrospa.bg, като изпълните следните стъпки:
а. Изберете продукта, който искате да купите, и кликнете върху връзката „Поръчайте сега“.
б. Въведете/потвърдете вашите лични данни.
Тази информация е необходима за правилната и ефективна обработка на направената от вас поръчка.
Моля, попълнете правилно формуляра и посочете лицата, на които се извършва фактурирането и доставката.
Имейл адресът е изключително важен, защото информацията, свързана с поръчката и поръчаните продукти, ще бъде изпратена по електронна поща. Неправилен имейл адрес забавя целия процес на поръчка. Освен това, компанията няма да може да се свърже с вас и да ви информира за състоянието на вашата поръчка. Ако адресът за доставка не е същият като адреса за фактуриране, посочете това, като премахнете отметката от опцията.
Адресът за доставка е същият като адреса за фактуриране в края на формуляра.
Изберете желания начин на плащане и потвърдете данните, като изберете „Следваща стъпка“.
Ако адресът за доставка, адресът за фактуриране или и двата адреса не са същите като адресите, които сте регистрирали в потребителския акаунт на Сайта, преди да преминете към следващата стъпка в процеса на поръчка, въведете адресите за фактуриране и / или доставката за валидна за тази поръчка.
Ако сте избрали начина на плащане Банков превод/платежно нареждане, ще получите по имейл фактура-проформа с всички данни относно вашата поръчка, като следващата стъпка е да извършите плащането възможно най-скоро. В процеса на извършване на плащането по банков път/платежно нареждане, трябва да посочите в раздела Данни за плащане на платежното нареждане, номера на проформа фактурата, получен по имейл, който представлява потвърждението на направената поръчка. След извършване на плащането по банков път/платежно нареждане, моля, изпратете ни потвърждение за плащане на sales@hydrospa.bg, в рамките на максимум 48 часа.
Hydrospa си запазва правото да анулира поръчката, ако в рамките на 48 работни часа (с изключение на седмичните почивни дни - събота и неделя и официални празници) от нейното потвърждение по горепосочения начин, Купувачът не изпраща по имейл (sales@hydrospa.bg) потвърждение на плащането.
Подаването на валидна онлайн поръчка не гарантира на клиента резервацията и/или доставката на поръчания продукт. Дори в случай на електронно потвърдена поръчка, отмяната на поръчката може да настъпи при условията, изложени в гл. Как да купя
Потвърждението на запасите и резервацията на продукта с цел изпълнение на поръчката се извършва от нашите оператори по телефона или по електронната поща.
Поръчката се счита за валидна към момента на издаване на фискалната фактура, въпреки че договорът се счита за сключен, когато поръчката е потвърдена от продавача чрез имейл за потвърждение.

IX. Гаранция и следгаранционно обслужване

За всякакви подробности, свързани с гаранцията, моля, свържете се със сервизния отдел:
service@hydrospa.bg

Всички продадени продукти имат 1-годишна гаранция (освен ако не е посочено друго).
В случай на следгаранционно обслужване, Продавачът се задължава да приведе продуктите в съответствие, без заплащане, чрез ремонт или подмяна, в зависимост от неговия вариант, или да се възползва от съответното намаление на цената или прекратяване на договора за тези продукти.
В случай на следгаранционно облсужване, Потребителят има право да поиска от Продавача първо ремонт на продукта или има право да поиска подмяна на продукта без заплащане, освен в случаите, когато мярката е невъзможа или несъразмерна. Несъразмерна мярка ще се счита за непропорционална, ако налага на Продавача разходи, които са необосновани в сравнение с обстоятелствата, като се има предвид:
- стойността, която биха имали продуктите, ако нямаше липса на съответствие;
- неспазване на гаранционните условия;
- ако може да се извърши без значителни неудобства за потребителя.
В случай на следгаранционно облсужване, ако продавачът не може да предостави идентични резервни продукти или резервни части за ремонт, включително поради липса на оборудване или свързана с тях технология.
Всеки ремонт или подмяна на продуктите ще бъде установен по взаимно съгласие, писмено, между продавача и потребителя и ще бъде извършен в рамките на максимум 15 календарни дни, без значителни неудобства за потребителя, като се вземе предвид естеството на продуктите и целта, за която е поискал продуктите. Определеният срок не може да надвишава 15 календарни дни от датата, на която купувачът е информирал продавача за липсата на съответствие на продукта. В случай на ремонт на продукта, в него ще бъдат инсталирани само нови части.
Потребителят може да поиска съответно намаляване на цената или прекратяване на договора и възстановяване на средствата във всеки от следните случаи:
- ако няма полза нито от ремонта, нито от подмяната на продукта;
- ако продавачът не е предприел коригиращи действия в рамките на максимум 15 календарни дни;
- ако продавачът не е предприел коригиращи действия, без значителни неудобства за потребителя.
Потребителят няма право да иска прекратяване на договора при неспазване на гаранционните условия.
При получаване на продуктите, купувачът трябва да гарантира, че доставените продукти съответстват по отношение на качеството и количеството на неговите очаквания. В противен случай Клиентът може да уведоми продавача в рамките на 48 часа след получаване на поръчката на имейл адреса, достъпен в данните за контакт. Прилагането на описание на продукта, чието несъответствие се твърди, е задължително. Някои продукти, намерени на уебсайта www.hydrospa.bg, са предназначени за професионалисти и тяхното сглобяване/инсталиране трябва да се извършва с професионални инструменти и с помощта на квалифициран специализиран персонал, поради което Hydrospa не може да носи отговорност за несъответствия, които са резултат от неправилния им монтаж.

X. Описание и право на отказ

www.hydrospa.bg полага всички усилия да бъде възможно най-коректен. Въпреки това www.hydrospa.bg не гарантира, че описанията на продуктите или други видове материали, свързани с тях, са точни, пълни, актуални или без грешки.
В случай, че купувачът се съгласи да се откаже от Договора, той има задължението да уведоми продавача за това, като в този случай той ще върне продуктите в рамките на максимум 14 дни от момента на получаване на поръчката, съгласно действащото законодателство.
Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са доставени, с всички вторични части/аксесоари и документите, които придружават продуктите и доколкото е възможно, заедно с опаковката, в която са доставени. Липсата на оригиналната опаковка не води до невъзможност да се упражни правото на отказ от договора.
Купувачът е отговорен за плащането на разходите за връщане на продуктите. Ако причината за връщането се дължи по вина на продавача (например: производствен дефект, доставка на продукт, различен от заявения, и т.н.), компанията ще поеме плащането на разходите, необходими за връщането.
Продавачът ще върне на купувача стойността на продукта в рамките на максимум 14 календарни дни от получаването му, при условие че продуктът отговаря на изискванията, посочени в съдържанието на тази глава.
Преди изтичане на срока за отказ, купувачът уведомява компанията за решението си да се откаже от договора. За тази цел купувачът може да избере една от следните опции:
1. да използвате шаблона за формуляр за отказ;
2. да направи недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора;
Образец на формуляр за отказ от договора в съответствие с разпоредбите на Наредбата за извънредни ситуации № 34/2014 относно правата на потребителите в рамките на договорите, сключени с професионалистите, както и за промяната и завършването на някои нормативни актове:
„До: "Тенго" ЕООД със седалище Околовръстен път - Юг, Индустриален парк Марково, склад 4.49, 4008 Пловдив, ЕИК200235662
Телефон: 0878 999 465‬
-Информирам ви с това за моето/нашето оттегляне от договора относно продажбата на следните продукти:
- Поръчано на (*) / получено на (*)
- Потребителско име:
- Адрес на клиента:
- Подпис на клиента (само ако този формуляр е уведомен на хартиен носител)
- Дата ".
Ако установи появата на някои елементи, които намаляват стойността на върнатия продукт в случай на купувач, който се е отказал от Договора, компанията ще уведоми купувача в това отношение. Продавачът си запазва правото да възстанови сумата, представляваща стойността на продукта, закупен от Клиента, само след проверка на продукта, запазвайки, ако е необходимо, сумата, свързана с намаляването на стойността на върнатия продукт.

XI. Отзиви, коментари, съобщения и друго съдържание

Потребителите могат да публикуват отзиви, коментари или друго съдържание; изпращайте предложения, идеи, задавайте въпроси, предлагайте статии или други видове материали, стига съдържанието им да не е незаконно, неприлично, заплашително, клеветническо, не нарушава правото на личен живот или закона за защита на интелектуалната собственост; не съдържа компютърни вируси, търговски, политически комуникации, които подбуждат омраза или нетолерантност към етническа, религиозна, расова, сексуална ориентация, колективни съобщения или други форми на спам. За да публикувате отзиви, коментари, комуникации и други видове съдържание, не можете да използвате имейл адреси или фалшиви самоличности. www.hydrospa.bg си запазва правото, но няма задължението да премахва или редактира всички видове съдържание, публикувано от потребителите, и няма задължение за периодичен преглед на това съдържание. С публикуването на рецензии, коментари, комуникации и други видове съдържание на www.hydrospa.bg, вие предавате, освен в случаите, когато Дружеството посочва друго, правата върху интелектуалната собственост, по неизключителен, вечен, неотменим начин, над публикуваните материали.

Компанията има право да променя, възпроизвежда, предава, адаптира, публикува, разпространява материалите, публикувани от потребителите, чрез всякакви средства за масова комуникация, във всяка страна. Публикувайки отзиви, коментари, съобщения и други видове съдържание на www.hydrospa.bg, вие разбирате, че Компанията, в своя законен интерес, може да публикува съдържанието, включително предоставените от вас идентификационни данни; да гарантирате, че притежавате или контролирате под друга форма правото на интелектуална собственост върху материалите, които публикувате; че публикуваните материали не нарушават нито едно от условията за публикуване на рецензии, коментари, комуникации и други форми на съдържание от потребителите на www.hydrospa.bg.
www.hydrospa.bg има право, но не и задължение да следи, редактира или изтрива всякакъв вид съдържание или дейности на потребителите на Сайта. www.hydrospa.bg не носи отговорност и не поема отговорност за нито един от материалите, публикувани от други трети страни в
Сайта.www.hydrospa.bg има право да не публикува всички коментари и статии, предложени от потребителите.

XII. Форсмажорни

www.hydrospa.bg, филиали и/или като цяло доставчиците на продукти или услуги на www.hydrospa.bg не могат да бъдат държани отговорни за забавяне или грешка, произтичащи пряко или косвено от причини, които не зависят от волята на www.hydrospa.bg. Това изключение включва, но не се ограничава до: грешки в работата на техническото оборудване на www.hydrospa.bg, повреда на интернет връзката, повреда на телефонните връзки, компютърни вируси, неоторизиран достъп до системите www.hydrospa.bg, грешки, както и случаите на форсмажорни обстоятелства, предвидени в действащото българско законодателство.

XIII. Реклама

www.hydrospa.bg може да показва на своите страници реклами за продуктите в офертата си, както и за продукти или услуги, принадлежащи на трети страни. Използвайки www.hydrospa.bg и приемайки Общите условия за неговото използване и Политиката за поверителност, вие директно изразявате своето съгласие да бъдете получател на тези търговски съобщения.

XV. Приложимо законодателство

Услугите, предлагани от Дружеството чрез www.hydrospa.bg, се уреждат от разпоредбите на приложимите български и европейски закони, особено от Закон № 365/2002 за електронна търговия, Наредба № 34/2014 за защита на потребителите при сключване и изпълнение на договори от разстояние, Наредба за извънредни ситуации № 5/2015 относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Документът, представящ Общите условия www.hydrospa.bg, е изготвен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство. В случай на спор първо ще се съди по взаимно съгласие и в случай, че такова споразумение не може да бъде постигнато, споровете между страните ще бъдат изпратени за уреждане на компетентните съдилища в община Пловдив. Ако се установи, че някоя от горните клаузи е невалидна или невалидна, независимо от причината, тази клауза няма да повлияе на валидността на другите клаузи.

Безплатна доставка над 500 лв
Връщане на продукти до 14 дни
Безплатна консултация